0947438999
Giỏ hàng

Thông tin thanh toán của Tâm Phát Gold Luxury

Quý khách chuyển khoản từ Tài khoản cá nhân:

STK 33586868 

Ngân hàng VPbank - Chi nhánh Hà Nội 

Chủ TK: Nguyễn Hữu Dương - Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Đầu tư phát triển Tâm Phát

Thanh toán chuyển khoản Công ty:

Chủ TK: Công ty CP Sản xuất và Đầu tư phát triển Tâm Phát

Tài Khoản: 110259999

Ngân hàng Vp Bank chi nhánh Hà Nội